Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos 

1.1 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis tvarkomi www.fotoPRO.lt svetainės lankytojų asmens duomenys.

1.2 fotoPRO.lt saugo lankytojų asmeninę informaciją ir ją naudoja, laikantis šios politikos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą

1.3 Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame, yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte fotoPRO.lt svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

2. Registracijos duomenų pateikimas ir naudojimas:

2.1 Registruodamiesi www.fotoPRO.lt svetainėje Jūs turite pateikti elektroninio pašto adresą,  vardą ir pavardę,  adresą, telefono numerį.

2.2 Registracijos metu pateikti asmens duomenys naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas-faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie įdomius fotoPRO.lt pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus.

3. Ne asmeninių duomenų tvarkymas

3.1 fotoPRO.lt gali automatiškai kaupti duomenis apie svetainės nario lankomus svetainės puslapius ir kitus svetainėje atliekamus veiksmus.

3.2 Siekiant geriau pažinti vartotojo pomėgius, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Mūsų vaizdinės reklamos partneris AdRoll suteikia galimybę taikyti pakartotinę rinkodarą ir rodyti fotopro.lt reklamą kituose tinklalapiuose bei socialiniuose tinkluose. Reklaminiai slapukai naudojami tik siekiant vartotojo pomėgių pažinimo. Asmeninė informacija, tokia kaip vardas, pavardė, el. paštas ar telefono numeris nėra renkama. Norėdami atsisakyti AdRoll ir jų partnerių reklamos, vartotojai gali apsilankyti šiame puslapyje: http://www.networkadvertising.org/choices/.

3.3 fotoPRO.lt svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai, yra kaupiami statistikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas. 

4. Asmens duomenų saugumas

4.1 fotoPRO rūpinasi visų savo lankytojų ir pirkėjų duomenų apsauga. Tam naudojamos įvairios techninės priemonės ir procedūros, kurios apsaugo nuo neteisėto priėjimo prie duomenų, jų naudojimo ir atskleidimo.

4.2 Svetainės lankytojas pats atsako už slaptažodžio saugumo užtikrinimą bei neatskleidimą trečiosioms šalims. Teisingas Pirkėjo el.paštas ir slaptažodis reikalingi prisijungti prie www.fotoPRO.lt tinklalapio ir naudotis jo paslaugomis.

4.3 Internetas nėra 100% saugus komunikacijos kanalas, todėl fotoPRO.lt negali užtikrinti visiško internetu perduodamų duomenų saugumo ir konfidencialumo. 

5. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

5.1 Surinkti asmens duomenys yra neperduodami tretiesiems asmenims ir naudojami tik šiose taisyklėse nustatytais tikslais. 

6.  Nepilnamečių asmenų apsauga

6.1 Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų, neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenys yra nereikalaujami, jie nerenkami ir neperduodami tretiesiems asmenims.

7. Informacija

7.1  fotoPRO.lt svetainės lankytojas turi teisę gauti informaciją apie jo pateiktus duomenis bei naudotis kitomis jam suteiktomis teisėmis.

8. Privatumo politikos keitimas

8.1 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės gali būti iš dalies ar visiškai pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi www.fotoPRO.lt svetainėje dienos.

8.2 Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis fotoPRO.lt svetainės paslaugomis.

8.3 Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės fotoPRO.lt svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.